Buxos verdes para dúas frautas

Tradicional, arranxo: Xaquín