CANTIGA DE CABANELA

Música e letra: Xaquín

 

Son feitiñas, feiticeiras,
as rapazas da miña terra,
se te prenden os seus ollos
cautivo xa quedas delas,
cautivo xa quedas delas,
ai la le lo ai la la lo.

Teño un amor xunto ao mare,
á beira das lanchas mareiras,
como engaoilan os ollos,
os ollos da miña nena,
os ollos da miña nena!,
ai la le lo ai la la lo.

RETROUSO:

No Porto do Son,
á beira do mar,
verás os barquiños
saíndo a pescar;
de noite as estrelas
verás alumear
aos mariñeiros
que andan a faenare
no medio do mar.

Son feitiñas, feiticeiras,
as rapazas da miña terra,
levan todas n
a mirada
o resplandor das estrelas,
o resplandor das estrelas,
ai la le lo ai la la lo.

Ai, meu amor, queridiña,
ai, meu amor, gaioleira,
os ollos dunha rapaza
prendéronme en Cabanela,
prendéronme en Cabanela,
ai la le lo ai la la lo.

RETROUSO

No Porto do Son,
á beira do mar,
verás os barquiños
saíndo a pescar;
de noite as estrelas
verás alumear
aos mariñeiros
que andan a faenare
no medio do mar.

(repite primeira e última estrofa,
retrouso dúas veces e remata)

remate